Parafia Rzymskokatolicka
św. Józefa Robotnika
w Zawiści

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Robotnika w Zawiści

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Gazetka Parafialna

Aktualności Parafialne

Grupy parafialne

Dołącz do nas

Aktualności z Diecezji Opolskiej

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

RODO

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO? RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Co daje mi ta regulacja? RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Czy ja mam jakieś nowe obowiązki? Nie. To my dostosowujemy się do nowych przepisów. Jedynie chcą odebrać dokument osoby trzeciej (np. akt chrztu dorosłego dziecka, rodzeństwa…) należy przedłożyć upoważnienie.

Jakie dane gromadzi parafia? Takie, które są konieczne do duszpasterstwa (np. treść intencji, kartoteka parafialna…), sprawowania sakramentów (np. dane o przyjętych sakramentach, niezbędne dane do spisania chrztu, ślubu…).

Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe? Gdy ktoś wyraża na to zgodę (np. zamawiając intencję) lub kiedy wymaga tego prawo kościelne (np. wpisując fakt chrztu, wygłaszając zapowiedzi przedślubne…).

W jaki sposób możemy upublicznić dane? Poprzez ogłoszenia parafialne, drukowaną gazetkę, stronę internetową.

RODO w praktyce

Prosimy, aby wszelkie dokumenty(akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać osobiścieewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj, z racji duszpasterskich, prosimy mimo wszystko o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane

Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W ZAWIŚCI   

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych.

  • Administratorem danych osobowych jest:

Ks. Wiesław Mróz

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika

Ul. Wołczyńska 1A

46-034 Zawiść

tel. 77/4698093

email: parafiazawisc@poczta.onet.pl

  • Dane podajecie Państwo dobrowolnie.
  • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dot. udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
  • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
  • Inspektorem ochrony danych w Diecezji Opolskiej jest:  Ks. Wojciech Lippa, email: iod@diecezja.opole.pl
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych: Ks. dr hab. Piotr Kroczek, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: klod@episkopat.pl

Strona internetowa ' PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W ZAWIŚCI' (www.parafiazawiscjozef.pl) jest wydawana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści; ul. Wołczyńska 1A; 46 – 034 Zawiść  i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

'Gazetka parafialna' jest wydawana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

Administrator danych osobowych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika w Zawiści, siedziba: ul. Wołczyńska 1A, 46-034 Zawiść.